Przekształcenie spółki OXYNET Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
14.12.2021

Szanowni Państwo

 

Niniejszym informujemy, że w dniu 14 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki OXYNET Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr 0000937798).

 

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. OXYNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki OXYNET Spółka Akcyjna.

 

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych i rozliczeniowych, z uwzględnieniem następujących danych spółki:

 

OXYNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON  302151490, NIP 7822550871

 

Z poważaniem

Zarząd OXYNET sp. z o.o.