Procedura czynności serwisowych i instlatorskich Oxynet
16.06.2020

Szanowni Klienci,

 

W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym w regionie w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych Serwisantów/Instalatorów przypominamy kilka zasad postępowania podczas serwisu lub montażu usługi dostępu do Internetu w Państwa w domu.

 

1. Prosi się o niezwłoczną informację w przypadku gdy dom, mieszkanie, miejsce,  objęte są kwarantanną.

 

2. Prosimy o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy Serwisantem/Instalatorem a Klientem  podczas trwania całego procesu czynności.

 

3. Jeśli w domu przebywają osoby chore lub przeziębione proszę o tym poinformować aby nie przebywały w pomieszczeniu w którym pracownik wykonywać ma czynności serwisowe lub montażowe.

 

4. Uprzejma prośba o udostępnienie pracownikowi pomieszczenia w którym dokonywane będą czynności serwisowe lub montażowe (najlepiej aby pomieszczenie zostało wcześniej przewietrzone). Proszę pamiętać o co najmniej 2 metrach  odległości.

 

5. Serwisant/Instalator przed każdą wizytą u Państwa dezynfekują ręce oraz sprzęt specjalnie do tego przeznaczonymi środkami.

 

6. Serwisant/Instalator czynności serwisowe lub montażowe wykonują w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych.

 

7. Osobę, która obecna będzie przy wykonywaniu czynności serwisowych lub montażowych i podpisywać będzie z pracownikiem dokumenty po zakończeniu tych czynności prosimy o założenie maseczki ochronnej.

 

8. Po wykonanych czynnościach Serwisant/ Instalator  położy dokumenty do podpisu na wskazanym miejscu, stole, następnie odejdzie na odległość co najmniej 2 metrów.  Przed podpisaniem dokumentów Klient proszony jest o umycie lub dezynfekcję rąk. Po podpisaniu Klient odejdzie na odległość co najmniej 2 metrów a przedstawiciel Oxynet odbierze dokumenty i zakończy wizytę.  

 

 

Prosimy o wspólne przestrzeganie  powyższych zasad.